kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

Decyzja o dofinansowaniuOstateczną decyzję o wyborze projektów podejmuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie rekomendacji Zespołu - Komitetu Sterującego ds. Wyboru Projektów Funduszu Wymiany Kulturalnej.

Informacja na temat wyników konkursu zostanie przekazana do Wnioskodawców w ciągu 15 dni roboczych od daty posiedzenia Komitetu: zarówno indywidualnie - w formie papierowej, jak i w formie ogłoszenia na stronie internetowej.

Jednocześnie lista projektów zakwalifikowanych do dofinansowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Operatora oraz na witrynie KPK.

Od decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie będzie możliwości odwołania się.