kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

Nabór i składanie wnioskówNabór wniosków

Fundusz Wymiany Kulturalnej będzie realizowany w latach 2008-2012, przy czym pierwszy nabór wniosków odbędzie się w 2008 roku, a ostatni nie później niż w 2010 roku.

Składanie wniosków aplikacyjnych

Składanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie będzie przebiegać dwutorowo:

 1. Wnioskodawca dokonuje rejestracji on-line wniosku aplikacyjnego, na stronie Funduszu Wymiany Kulturalnej - www.fwk.mkidn.gov.pl. Rejestracja elektroniczna będzie możliwa w terminie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia naboru wniosków.
  Szczegóły dotyczące terminów składania aplikacji zostaną umieszczone w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 2. Wnioskodawca dostarcza do Operatora drogą pocztową, kurierem lub osobiście:
  • 2 komplety dokumentów (wniosek + załączniki) w wersji papierowej
  • 2 Płyty CD z kompletem dokumentów.
Termin składania dokumentów zostanie podany w ogłoszeniu o naborze wniosków.


Wymagane dokumenty to:

 • 2 oryginalnie podpisane i parafowane egzemplarze wniosku.
  Po zarejestrowaniu wniosku on-line Wnioskodawca powinien go wydrukować. Osoba (osoby) upoważniona do podpisania wniosku składa swój podpis i pieczęć na ostatniej stronie wniosku, jak również parafuje go na każdej stronie.
 • 2 komplety załączników (obligatoryjnie należy dostarczyć jeden komplet oryginalnych dokumentów, drugi komplet może stanowić kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do takiego potwierdzania). Osoba (osoby) upoważniona do podpisania wniosku składa swój podpis i pieczęć na każdym załączniku, jak również parafuje wszystkie strony każdego załącznika.

Adres korespondencyjny Operatora Funduszu:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00 - 071 Warszawa
 


Przed złożeniem dokumentów do Operatora należy upewnić się czy załączono wszystkie wymagane załączniki oraz czy wszystkie dokumenty posiadają wymagane podpisy i pieczątki oraz czy są na każdej stronie parafowane.