kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

Logo
Beneficjent zobowiązany jest do zamieszczenia poniższych logotypów Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego a także stosownej formuły o wsparciu w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli projekt będzie realizowany poza granicami Polski) na:

  • wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych (broszury, ulotki, etc.),
  • podczas spotkań informacyjnych, seminariów, konferencji prasowych
  • na wszelkich dokumentach powstałych w trakcie realizacji projektów w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Beneficjent zobowiązany jest do umieszczenia poniższego logo oraz formuły o udzielonym wsparciu w języku polskim oraz w języku angielskim, jeżeli projekt będzie realizowany poza granicami Polski.


Partnerzy

Partnerzy uczestniczący w projekcie mają obowiązek zamieszczania logo Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (w odpowiedniej wersji językowej, polskiej lub angielskiej). Partnerzy mogą umieszczać również logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Logo do pobrania:

EEA Grants (wersja jpg)

EEA Grants (wersja gif)

Norway Grants (wersja jpg)
Norway Grants (wersja gif)

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (wersja jpg)
Logo Funduszu Wymiany Kulturalnej (wersja jpg)

Logo w postaci naklejek :

Techniczne wytytczne tworzenia naklejek

Wzory naklejek
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism