kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

BudżetBUDŻET FUNDUSZU WYMIANY KULTURALNEJ

Zgodnie z dokumentem Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy oraz Fundusz Wymiany Kulturalnej - zakres i podstawy wdrażania przyjętym przez Komitet Europejski Rady Ministrów w dniu 17 kwietnia 2007 r., na realizację zadań w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej przeznaczo kwotę 4 444 444 euro. Z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego pochodziło 90% tej kwoty czyli - 4 000 000 euro, pozostałe 10%, czyli 444 444 euro z budżetu państwa (wkład strony polskiej na poziomie Funduszu).

W dniu 5 maja 2009r. Państwa-Darczyńcy podjęły decyzję o przyznaniu dodatkowej kwoty dofinansowania w wysokości 5 515 068 euro na rzecz Funduszu Wymiany Kulturalnej. Efektem powyższej decyzji jest zwiększenie alokacji z kwoty 4 mln euro do 9,5  mln euro.