kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

PartnerstwoFundusz Wymiany Kulturalnej ma przyczyniać się do owocnej i długotrwałej współpracy kulturalnej pomiędzy Polską a Państwami - Darczyńcami. W związku z tym wszystkie projekty realizowane w ramach Funduszu muszą dotyczyć współpracy partnerskiej podmiotów polskich z podmiotami z Państw - Darczyńców.

Partner uczestniczący w realizacji projektu powinien spełniać następujące warunki:

  • pochodzi z krajów Państw- Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu, Norwegii);
  • jego udział w projekcie jest uzasadniony i poparty listem intencyjnym bądź umową partnerską;
  • nie czerpie zysków z udziału w projekcie;
  • należy do grupy podmiotów, które są Wnioskodawcami Funduszu.

 

Należy pamiętać o wymogu posiadania co najmniej jednego Partnera pochodzącego z Państw - Darczyńców. Posiadanie dodatkowo Partnera pochodzącego z Polski lub z innego kraju (poza Państwami-Darczyńcami) jest możliwe, jednak nieobowiązkowe.

Posiadanie Partnera zawsze musi być potwierdzone listem intencyjnym, który stanowi jeden z załączników do wniosku aplikacyjnego. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z Operatorem, wymagane będzie załączenie umowy partnerskiej definiującej szczegółowo zakres prac i odpowiedzialności Partnera w projekcie.