kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

WnioskodawcyWnioskodawcami Funduszu Wymiany Kulturalnej mogą być:

a. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
b. publiczne instytucje kultury;
c. publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne;
d. archiwa państwowe;
e. organizacje pozarządowe ze sfery kultury;
f. artyści, twórcy, animatorzy kultury, kierowani przez jeden z podmiotów wymienionych w pkt. a-d.

Wnioskodawcą może być wyłącznie polska instytucja lub osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie.