kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

Typy projektówW ramach obszarów tematycznych będą realizowane następujące, przykładowe typy projektów:

  • organizacja wystaw artystycznych, spektakli, koncertów i innych wydarzeń artystycznych;
  • udział twórców i artystów w międzynarodowych wydarzeniach artystycznych;
  • wspieranie współpracy oraz wymiany artystów w zakresie m.in. sztuk plastycznych, sztuk scenicznych, muzyki, fotografii, literatury i innych;
  • wspieranie współpracy szkół i uczelni artystycznych;
  • współpraca ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik konserwatorskich, dokumentacji, ochrony, konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego, zwalczania nielegalnego wywozu i wwozu oraz handlu skarbami kultury;
  • współpraca międzyinstytucjonalna instytucji kultury i archiwów.

Należy jednak pamiętać, iż nie jest to katalog zamknięty. Możliwe jest realizowanie innego niż wskazane działania, pod warunkiem, iż będzie ono spełniać cele Funduszu Wymiany Kulturalnej.

W ramach Funduszu będą mogły otrzymać dofinansowanie wyłącznie projekty o charakterze "miękkim"/nieinwestycyjne.

Długość projektu

Maksymalna długość realizacji projektu nie może przekraczać 24 miesięcy, nie ma natomiast ustalonej minimalnej długości realizacji projektu.

Projekty składane w naborze w 2010 roku nie mogą trwać dłużej niż rok.