kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

OpisFUNDUSZ WYMIANY KULTURALNEJ

Na podstawie art. 8 i Aneksu C Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 ustanowionego zgodnie z Umową z dnia 14 października 2003 r. pomiędzy Królestwem Norwegii i Wspólnotą Europejską dotyczącą Norweskiego Mechanizmu Finansowego na okres 2004-2009 pomiędzy Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską oraz art. 8 i Aneksu C Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na okres 2004-2009 pomiędzy Republiką Islandii, Księstwem Liechtenstein, Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską, Strony postanowiły utworzyć Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy.

Zgodnie z propozycją Państw - Darczyńców z dnia 23 listopada 2006 r. w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego wyodrębniony został komponent, tj. Fundusz Wymiany Kulturalnej (FWK), który jest poświęcony współpracy Polski z Państwami - Darczyńcami w dziedzinie kultury: m.in. muzyki, teatru i literatury.

Według dokumentu pn.: Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy oraz Fundusz Wymiany Kulturalnej - zakres i podstawy wdrażania przyjętego przez Komitet Europejski Rady Ministrów w dniu 17 kwietnia 2007 r., Operatorem Funduszu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.