kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

CeleCELE FUNDUSZU WYMIANY KULTURALNEJ

Cel strategiczny

Celem strategicznym Funduszu Wymiany Kulturalnej jest zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez działania w obszarze wymiany kulturalnej pomiędzy Polską a Państwami - Darczyńcami, czyli Norwegią, Islandią i Liechtensteinem. Dofinansowanie wspólnych projektów służyć będzie nawiązaniu owocnej i długotrwałej współpracy pomiędzy krajami.

Cele szczegółowe

Do celów szczegółowych Funduszu Wymiany Kulturalnej należą przede wszystkim: promowanie współpracy kulturalnej pomiędzy Polską a Państwami - Darczyńcami w zakresie m.in. sztuk wizualnych, muzyki, literatury, kultury ludowej i zarządzania kulturą oraz projektów dotyczących dokumentacji, promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Fundusz Wymiany Kulturalnej umożliwi rozwój kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej oraz wymianę dobrych praktyk z tego obszaru pomiędzy Polską a Państwami - Darczyńcami: Islandią, Liechtensteinem i Norwegią.