kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

ObszaryŚrodki Funduszu Wymiany Kulturalnej mają na celu dofinansowanie zadań wzmacniających współpracę w dziedzinie kultury pomiędzy Polską a Państwami - Darczyńcami w następujących obszarach:

  • muzyka i sztuki sceniczne;
  • dziedzictwo kulturowe;
  • sztuki plastyczne i wizualne;
  • literatura i archiwa.