kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

Znajdowanie partnerstw

Fundusz Wymiany Kulturalnej powstał w celu zacieśniania współpracy w obszarze kultury pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami. W tym celu, jednym z głównych wymogów stawianych wnioskodawcom w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej, jest nawiązanie współpracy partnerskiej z instytucjami z Norwegii, Islandii bądź Liechtensteinu.

W celu ułatwienia nawiązania takiej współpracy została stworzona baza, do której mogą wpisywać się wszystkie zainteresowane nawiązaniem współpracy instytucje z Polski i z Państw-Darczyńców: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Po wypełnieniu ankiet w języku angielskim i polskim podane informacje zostaną opublikowane w bazie, przez co będą one dostępne dla potencjalnych partnerów.

Zwracamy także uwagę na stronę internetową Ambasady Norwegii w Polsce, http://www.amb-norwegia.pl/, na której zostały umieszczone wyczerpujące informacje odnośnie do skutecznego poszukiwania partnerów z Norwegii dla realizacji wspólnych projektów.

Pozostałe strony pomocne przy poszukiwaniu instytucji partnerskich:

Wpis do bazy organizacji jest bezpłatny. Przed dodaniem wpisu prosimy zapoznać się z Klauzulą prawną i Polityką Prywatności.

Formularze do pobrania i przesłania na adres msuchecka@mkidn.gov.pl:

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi bazami, zawierającymi dane instytucji zainteresowanych nawiązaniem współpracy w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej:

PARTNERZY EEA (PDF)
PARTNERZY EEA (XLS)

PARTNERZY POLSCY (PDF)
PARTNERZY POLSCY (XLS)