kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

Promocja norweskiej literatury dziecięcej w Polsce

Beneficjent:
Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych
Partner:
Norsk Barnebokinstitutt – The Norwegian Institute for Children’s Book
Nabór:
I

« powrót

Głównym celem projektu Fundacji była promocja norweskiej literatury dziecięcej w Polsce oraz wymiana dobrych doświadczeń w dziedzinie stymulowania najmłodszych do czytania.

Planowane działania miały na calu zaspokojenie zapotrzebowania na dziecięcą literaturę, opisującą i wyjaśniającą trudne oraz ważne tematy, jak starość, przemijanie czy  śmierć najbliższych.

Projekt był realizowany przez 15 miesięcy na terenie całego kraju oraz w Norwegii. W ramach działań wydane zostały dwie książki, które zostały przekazane bezpłatnie bibliotekom publicznym oraz organizacjom odpowiedzialnym za wychowywanie najmłodszych.

Najważniejszym efektem realizacji projektu było przybliżenie kultury norweskiej poprzez książki dla najmłodszych, jak również wymiana dobrych doświadczeń w dziedzinie stymulowania dzieci do czytania.

Czas realizacji: 1.10.2008 – 30.06.2010

Kwota dofinansowania: 458 180 PLN

Szacowana wartość całkowita projektu: 533 620 PLN

www.fiso.org.pl

Szczegółowy opis projektu


Foto: Magda Ułas, Dystrybucja wśród specjalistów książek wydrukowanych w ramach projektu oraz konferencja w Warszawie

« powrót