kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

Doskonalenie systemów ochrony i zarządzania dóbr wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – opracowanie deklaracji Wyjątkowej Uniwersalnej Wartości i wskaźników monitoringu w oparciu o doświadczenia Norwegii i Polski

Beneficjent:
Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków – ICOMOS
Partner:
1. Norweski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków – ICOMOS, Norwegia 2.Narodowy Instytut Dziedzictwa, Polska 3. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Polska
Nabór:
III

« powrót

Celem projektu było udoskonalenie systemów ochrony miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i Norwegii, zgodnie z aktualnymi wymaganiami Komitetu Światowego Dziedzictwa, które stawiają wymóg przygotowania lub zweryfikowania wszystkich deklaracji dotyczących Wyjątkowej Uniwersalnej Wartości (OUV) dóbr wpisanych na listę oraz prowadzenia systematycznego monitoringu.

W tym celu partnerzy z Polski i Norwegii podjęli się zdefiniowania wartości i określenia wskaźników monitoringu dla poszczególnych dóbr oraz ich grup wpisanych na Listę UNESCO. Opracowane materiały będą wykorzystane do usprawnienia zarządzania, ochrony i monitoringu dóbr już wpisanych na listę, jak również będą pomocne w przygotowywaniu dokumentacji nowych nominacji na Listę UNESCO.

Polscy i norwescy eksperci wzięli udział w serii seminariów, jak również w wizytach studyjnych w Polsce (Historyczne Centrum Warszawy wpisane na Listę w 1980 r., Historyczne Centrum Krakowa wpisane w 1978 r. oraz drewniane kościoły południowej Małopolski wpisane w 2003 r.) oraz w Norwegii (miasto Bryggen wpisane na listę w 1979 r., Miasteczko Górnicze Røros w 1980 r., zaś kościół słupowy w Urnes w 1979 r.).

Na podstawie zebranych materiałów i przeprowadzonych dyskusji opracowywane są raporty dotyczące OUV i wskaźników monitoringu.

Czas realizacji: 1.01.2010 – 30.09.2011

Kwota dofinansowania: 658 870 PLN

Szacowana wartość całkowita projektu: 748 970 PLN

Szczegółowy opis projektu

www.icomos-poland.org

Polsko-norweskie seminarium ekspertów w Krakowie, fot. Rafał Siderski Fotograf
« powrót