kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

Chopin dla niewidomych

Beneficjent:
Polski Związek Niewidomych
Partner:
1. Norweski Związek Niewidomych i Słabowidzących (Norges Blindeforbund), Norwegia 2. Towarzystwo Fryderyka Chopina, Polska
Nabór:
III

« powrót

Celem projektu było udostępnienie dorobku Fryderyka Chopina w formach przyjaznych dla niewidomych, zwiększenie zainteresowania życiem Chopina, promocja jego dorobku w Europie w formie dostępnej dla niewidomych muzyków, a także opracowanie ścieżki kariery dla najbardziej uzdolnionych muzycznie osób.

W ramach projektu dokonano audiodeskrypcji filmu Chopin pragnienie miłości do polskiej i angielskiej wersji językowej. 15 października 2010 r. miał miejsce premierowy pokaz filmu w Warszawie, w kinie Kultura. Ponadto opracowano indywidualne programy rozwoju muzycznego dla pięciu uzdolnionych osób, które następnie wzięły udział w trzydniowych warsztatach dotyczących kreowania wizerunku scenicznego, wizażu i doskonalenia umiejętności muzycznych. Warsztaty zakończyły się koncertem
świątecznym.

Na początku 2011 r. ukazały się trzy szczególnie ważne wydawnictwa projektowe: korespondencja Fryderyka Chopina w wersji brajlowskiej, wybrane utwory mistrza w międzynarodowej muzycznej notacji brajlowskiej (pieśni, fantazja f-moll oraz wybrane nokturny, walce i polonezy), jak również Wybrane utwory Fryderyka Chopina w wersji uproszczonej z komentarzem przeznaczone dla niewidomych uczniów szkół muzycznych (w brajlu dla ucznia, w wersji elektronicznej na płytach CD dla nauczyciela).

Projekt zakończy czterodniowy festiwal Chopin klasycznie i nowocześnie z udziałem osób z dysfunkcją wzroku z Polski, Norwegii i krajów Unii Europejskiej. Utwory Chopina zaprezentowane zostaną na różnych instrumentach i w różnych aranżacjach.

Czas realizacji: 2.11.2009 – 31.10.2011

Kwota dofinansowania: 778 879 PLN

Szacowana wartość całkowita projektu: 865 422 PLN

www.pzn.org.pl

Szczegółowy opis projektu

Koncert w Kościele Wizytek w Warszawie, fot. Kuba Kossak Włodzimierz Kossak
« powrót