kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

Polscy emigranci w Norwegii w XIX-XXI w. Materiały źródłowe do badań

Beneficjent:
Archiwum Państwowe w Krakowie
Partner:
Opplandsarkivet avd. Maihaugen, Norwegia
Nabór:
III

« powrót

Celem projektu było udokumentowanie emigracji Polaków do Norwegii, a także wymiana doświadczeń w dziedzinie aktywnej archiwizacji – sposobu pozyskiwania materiałów jeszcze podczas trwania wybranego wydarzenia.

Projekt zamierzał ukazać emigracyjne związki Polski ze Skandynawią, zarówno te o podłożu historycznym, jak i współczesnym. Efektem ponadrocznego projektu jest dwujęzyczna publikacja książkowa pt. Polacy w Norwegii (XIX-XXI w.). Wybór materiałów źródłowych, która zawiera naukową analizę emigracji Polaków do Norwegii, wypowiedzi emigrantów i ich życiorysy oraz reprodukcje materiałów archiwalnych.

Wyniki przeprowadzonych badań zostały także zaprezentowane w formie wystaw. W dniach 4-30 sierpnia 2010 r. w budynku Archiwum Państwowego w Krakowie zaprezentowana została wystawa pt. Królewski fotograf i 900 mil do nieba. Z dziejów polskiej emigracji do Norwegii. Pierwszą jej część poświęcono postaci polskiego powstańca Ludwika Szacińskiego, który przeszedł drogę od wędrownego portrecisty do fotografa goszczącego w swym atelier najznamienitszych Norwegów żyjących w II połowie XIX w.

Druga część wystawy przedstawiała sylwetki Polaków, którzy emigrowali do Norwegii na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat, w poszukiwaniu wolności i godnych warunków życia.
Z kolei 4 września 2010 r. otwarto wystawę Polska emigracja do Norwegii w ciągu ostatnich 200 lat zorganizowaną przez Opplandsarkivet w budynku Maihaugen w Lillehammer. Zaprezentowano na niej losy polskiej emigracji do Norwegii, jak również eksponaty (stroje ludowe, ceramikę, pisanki itp.) pochodzące z prywatnej kolekcji jednej z polskich emigrantek mieszkających w Norwegii.

Czas realizacji: 1.12.2009 – 31.12.2010

Kwota dofinansowania: 512 622 PLN

Szacowana wartość całkowita projektu: 746 116 PLN

www.archiwum.krakow.pl

Szczegółowy opis projektu

Wystawa podsumowująca projekt w Krakowie, Fot. Rafał Siderski Fotograf
« powrót