kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

Polsko-norweska akademia muzyczna młodych

Beneficjent:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie
Partner:
1. Barratt Due Musikkinstitutt, Norwegia 2. Drobak Kommune, Norwegia 3. Edward Grieg Museum, Norwegia 4. Museet Lysoen, Norwegia 5. Norges Musikkhogskole, Norwegia 6. Ole Bull Akademiet, Norwegia 7. Muzeum – Zamek w Łańcucie, Polska 8. Stowarzyszenie Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie, Polska 9. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Polska
Nabór:
II

« powrót

Podstawowym celem projektu "Polsko-Norweska Akademia Muzyczna Młodych" było przygotowanie innowacyjnego, autorskiego programu kształcenia dla młodych muzyków, który optymalnie wykorzystuje możliwości stwarzane przez istniejące zaplecze artystyczne i uzupełnia je elementami, będącymi efektem refleksji nad potrzebami współczesnego szkolnictwa artystycznego.
Konstrukcja programu miała za zadanie w szczególny sposób podkreślić współpracę polsko-norweską na wszelkich płaszczyznach; zawierała prezentacje dziedzictwa narodowego i współczesnego potencjału artystycznego, źródeł i inspiracji muzycznych, kontaktów norwesko-polskich i ich wspólnych fascynacji.
W projekcie wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych i Barratt Due Musikkinstitutt, oraz muzykolodzy i artyści, zaangażowani w prace partnerów projektu.

Struktura projektu oparta została na czterech częściach wyznaczających główne priorytety programu i obecnych we wszystkich wydarzeniach projektowych:

a)"ARS LONGA" to warsztaty i klasy mistrzowskie, koncerty i udział w festiwalach

b) "CIVIS TOTIUS MUNDI" to kształcenie postaw tolerancji i wzajemnego zrozumienia w ramach spotkań o charakterze międzynarodowym, na których poruszano kwestie: spuścizny historycznej i kulturowej dwóch narodów i ich analiza, wymiana doświadczeń

c) "GENIUS LOCI" to powrót do źródeł tradycji muzycznej w Norwegii i Polsce: skrzypce hardanger i złóbcoki, rytmika tańców ludowych i ich wykorzystanie w dziełach największych mistrzów, koncerty w domach największych mistrzów: Żelazowej Woli, Zakopanem, Troldhaugen i Lysoen.

d) "SIGNUM TEMPORIS" to wyjście naprzeciw zmieniającej się rzeczywistości i potrzebom młodego pokolenia. Klasy improwizacji, kompozycji, komplementarności obrazu i dźwięku, spotkania z międzynarodowymi gwiazdami różnych nurtów muzycznych, dyskusje nt. rynku muzycznego i savoir vivre´u uwidocznia role osobowości w sztuce.

Czas realizacji: 1.10.2009 – 31.07.2011

Kwota dofinansowania: 954 335 PLN

Szacowana wartość całkowita projektu: 1 060 857 PLN

www.youthacademy.art.pl

Szczegółowy opis projektu

Master classes w Radziejowicach, koncerty w Warszawie, Fot. Rafał Siderski Fotograf


« powrót