kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

Legalny i nielegalny obrót dobrami kultury. Platforma badawczo-edukacyjna wymiany doświadczeń w dziedzinie zapobiegania przestępstwom przeciw dziedzictwu kulturowemu

Beneficjent:
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Partner:
1. Kulturrad (Arts Council Norway), Norwegia 2. Directorate for Cultural Heritage (Riksantikvaren), Norwegia 3. Centralne Muzeum Morskie, Polska
Nabór:
II

« powrót

Głównym założeniem projektu było zwiększenie kompetencji specjalistów z Polski i Norwegii poprzez wymianę doświadczeń w działaniach skierowanych na zapobieganie przestępstwom przeciw dziedzictwu kulturowemu. Projekt miał na celu zwiększenie świadomości policji, urzędów celnych, straży granicznej i szerokiej opinii publicznej w tematyce legalnego i nielegalnego obrotu dobrami kultury.

Projekt składał się z 3 specjalistycznych warsztatów, podsumowującej projekt konferencji naukowej, internetowej bazy wiedzy dostępnej dla specjalistów i szerokiej opinii publicznej oraz publikacji końcowej pomocnej we wdrażaniu i praktykowaniu działań w ochronie zabytków.

Specjalistyczne warsztaty:

I. Warsztat Dzieła sztuki, antyki, świadectwa historii materialnej, grafiki i ksiązki” (organizator: ABM-utvikling i Dyrekcja Dziedzictwa Kulturowego, Norwegia)
Tematy: nielegalny eksport i import; legislacja; współpraca ze służbami centralnymi; etyka wśród handlarzy antykami i dziełami sztuki oraz profesjonalistów.

II. Warsztat Archeologia i dziedzictwo podwodne (organizator: Centralne Muzeum Morskie, Gdańsk)
Tematy: nielegalna archeologia i legislacja; współpraca z policją i urzędem celnym; etyka i grabieże dziedzictwa podwodnego.

III. Warsztat Informacja, bazy wiedzy i edukacja (organizator: ABM-Utvikling i Departament Archeologii, Konserwacji i Historii Uniwersytetu w Oslo, Norwegia)
Tematy: modelowa ścieżka lokalnej i centralnej współpracy w edukacji dotyczącej dziedzictwa i w promocji jako forma ochrony zabytków. Budowanie modelu studiów podyplomowych; formy komunikacji społecznej – dobre praktyki zwiększające świadomość społeczeństwa w ochronie dziedzictwa; popularyzacja potencjału dziedzictwa; rola zabytków we wzroście ekonomiczno-społecznym jako ścieżka zrównoważonego rozwoju; budowanie baz kompetencji z informacjami tematycznymi.

Konferencja naukowa
(organizator: KOBiDZ, Warszawa)
Założenia: przedstawienie wyników warsztatów, omawianych tematów, dobrych praktyk, kampanii społecznych, analiza legislacji, porównanie doświadczenia polskiego i norweskiego, stan wdrożenia ratyfikowanych umów międzynarodowych, etc.

Czas realizacji: 2.11.2009 – 31.10.2011
Kwota dofinansowania: 830 250 PLN
Szacowana wartość całkowita projektu: 1 280 550 PLN

www.zabytek.pl
http://stop-heritage-crime.org

Szczegółowy opis projektu

Warsztaty ekspertów Archeologia i dziedzictwo podwodne, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, Fot. Rafał Siderski Fotograf
« powrót