kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

Zakończenie V naboru wniosków do Funduszu Wymiany Kulturalnej

2010-05-21

30 kwietnia 2010 r. zakończył się piąty nabór wniosków do Funduszu Wymiany Kulturalnej. W wyniku V-go naboru wniosków w ramach FWK do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpłynęło 87 wniosków aplikacyjnych.

Łączna wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła ponad 40 mln PLN, zaś całkowita wartość planowanych projektów przekroczyła 47 mln PLN.

W ramach poszczególnych obszarów tematycznych złożono następującą liczbę wniosków:

- muzyka i sztuki sceniczne – 38 wniosków
W ramach obszaru złożono projekty o łącznej kwocie dofinansowania w wysokości 20 mln PLN i o całkowitej wartości projektów w wysokości 24 mln PLN.

- dziedzictwo kulturowe – 16 wniosków
W ramach obszaru złożono projekty o łącznej kwocie dofinansowania w wysokości 7,9 mln PLN i o całkowitej wartości projektów w wysokości 9,2 mln PLN.

- literatura i archiwa – 4 wnioski
W ramach obszaru złożono projekty o łącznej kwocie dofinansowania w wysokości 1,8 mln PLN i o całkowitej wartości projektów w wysokości 2 mln PLN.

- sztuki plastyczne i wizualne – 29 wniosków
W ramach obszaru złożono projekty o łącznej kwocie dofinansowania w wysokości 10,7 mln PLN i o całkowitej wartości projektów w wysokości 12,3 mln PLN.

W chwili obecnej trwa ocena wniosków aplikacyjnych.