kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

Zakończenie IV naboru wniosków do FWK

2009-12-04

30 listopada 2009 r. zakończył się czwarty nabór wniosków do Funduszu Wymiany Kulturalnej.
W wyniku IV-go naboru wniosków w ramach FWK do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpłynęło 66 wniosków aplikacyjnych. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła ponad 42 mln PLN, zaś całkowita wartość planowanych projektów przekroczyła 35 mln PLN.

W ramach poszczególnych obszarów tematycznych złożono następującą liczbę wniosków:

- muzyka i sztuki sceniczne – 31 wniosków

W ramach obszaru złożono projekty o łącznej kwocie dofinansowania w wysokości 16,8 mln PLN i o całkowitej wartości projektów w wysokości 21 mln PLN.

- dziedzictwo kulturowe – 15 wniosków

W ramach obszaru złożono projekty o łącznej kwocie dofinansowania w wysokości 9,1 mln PLN i o całkowitej wartości projektów w wysokości 10,3 mln PLN.

- literatura i archiwa – 5 wniosków

W ramach obszaru złożono projekty o łącznej kwocie dofinansowania w wysokości 2,9 mln PLN i o całkowitej wartości projektów w wysokości 3,6 mln PLN.

- sztuki plastyczne i wizualne – 15 wniosków

W ramach obszaru złożono projekty o łącznej kwocie dofinansowania w wysokości 6,1 mln PLN i o całkowitej wartości projektów w wysokości 7 mln PLN.

W chwili obecnej trwa ocena wniosków aplikacyjnych.