kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

Polsko-Norweskie warsztaty

2009-10-30

W dniu 28 października 2009 r., w Krakowie w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kultury, odbyły się warsztaty pn. Polsko – Norweskie partnerstwa dla sektora kultury w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej.

Spotkanie miało na celu pomoc w nawiązaniu polsko – norweskich partnerstw pomiędzy instytucjami zainteresowanymi realizacją projektów w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej.

Warsztaty zainaugurowała Pani Monika Smoleń, Podsekretarz Stanu w MKiDN. Następnie Pani Karolina Tylus – Sowa, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w MKiDN, przedstawiła cele Funduszu oraz podstawowe informacje dotyczące jego realizacji, jak również podsumowanie rozstrzygniętych do tej pory konkursów. Następnie beneficjenci Funduszu będący obecnie w trakcie realizacji projektów: Muzeum Narodowe w Krakowie, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie oraz Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice podzieli się doświadczeniami z organizacji wydarzeń kulturalnych dofinansowanych ze środków FWK.

W drugiej części warsztatów uczestnicy zostali podzieleni na polsko – norweskie grupy tematyczne, zgodnie z obszarami, w jakich planują realizację projektów (tj.: muzyka i sztuki sceniczne, sztuki plastyczne i wizualne, literatura i archiwa, dziedzictwo kulturowe). Spotkania w grupach pozwoliły na poznanie potencjalnego partnera zainteresowanego współpracą w ramach projektu oraz przedyskutowanie sposobu realizacji planowanych wydarzeń.  

W konferencji uczestniczyło prawie 60 przedstawicieli samorządów, instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych z Polski i Norwegii.

Warsztaty zostały zorganizowane związku z otworzonym 14 września czwartym naborem wniosków. W ramach trwającego naboru wniosków, wnioski można składać do 30 listopada 2009 r. Kolejny, ostatni nabór zostanie otwarty w I kwartale 2010 r. i będzie trwał minim um dwa miesiące.

Fundusz Wymiany Kulturalnej jest grantem blokowym w ramach Mechanizmów Finansowych, utworzonym w celu dofinansowania projektów „miękkich”/ nieinwestycyjnych realizujących działania w obszarze wymiany kulturalnej pomiędzy Polską a Państwami – Darczyńcami (Islandią, Liechtensteinem oraz Norwegią).