kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

Zakończenie III naboru wniosków do FWK

2009-09-09

28 sierpnia 2009 r. zakończył się trzeci nabór wniosków do Funduszu Wymiany Kulturalnej. W ramach III-go naboru do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpłynęło 40 wniosków aplikacyjnych.

Łączna wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła 23 214 712 PLN, zaś całkowita wartość planowanych projektów 27 950 722 PLN.
W ramach poszczególnych obszarów tematycznych złożono następującą liczbę wniosków:

- muzyka i sztuki sceniczne – 19 wniosków
W ramach obszaru złożono projekty o łącznej kwocie dofinansowania w wysokości
10 644 780 PLN i o całkowitej wartości projektów w wysokości 13 184 476 PLN.

- dziedzictwo kulturowe – 9 wniosków
W ramach obszaru złożono projekty o łącznej kwocie dofinansowania w wysokości
6 439 011 PLN i o całkowitej wartości projektów w wysokości 7 689 004 PLN.

- literatura i archiwa – 4 wnioski
W ramach obszaru złożono projekty o łącznej kwocie dofinansowania w wysokości
2 104 217 PLN i o całkowitej wartości projektów w wysokości 2 593 324 PLN.

- sztuki plastyczne i wizualne – 8 wnioski
W ramach obszaru złożono projekty o łącznej kwocie dofinansowania w wysokości
4 026 704 PLN i o całkowitej wartości projektów w wysokości 4 483 918 PLN.

W chwili obecnej trwa ocena wniosków aplikacyjnych.