kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

Polsko-Norweskie warsztaty

2009-08-26

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Ambasadą Królestwa Norwegii w Polsce planuje organizację warsztatów mających na celu pomoc w nawiązaniu polsko-norweskich partnerstw pomiędzy instytucjami zainteresowanymi realizacją projektów w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej.

Poniżej przedstawiamy formularz zgłoszeń.

Dostarczone do MKiDN formularze zostaną przekazane stronie norweskiej w celu znalezienia instytucji partnerskiej odpowiadającej koncepcji Państwa projektu przedstawionej w formularzu.

Wypełnione w języku angielskim formularze, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu instytucji, prosimy przesyłać do 9 września 2009r. na numer faxu 0 22 421 03 71.

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w warsztatach.

Informacje o terminie i miejscu spotkania zostaną przekazane na adresy e-mail podane w formularzu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY