kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

Warsztaty dla wnioskodawców FWK-rejestracja uczestników zakończona

2009-07-27

Departament Funduszy Europejskich MKiDN we współpracy z Regionalnymi Centrami Informacji Europejskiej, Urzędem Miasta Gdańska i Biurem Gdańsk i Metropolia Europejska Stolica Kultury 2016 zapraszają na szkolenia z zakresu ubiegania się o środki na realizację projektów miękkich współfinansowanych z Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Szkolenia odbędą się:

-         3 sierpnia 2009r. w Kielcach– formularz zgłoszeniowy

-         6 sierpnia 2009r. w Katowicach – formularz zgłoszeniowy

-         10 sierpnia 2009r. w Lublinie– formularz zgłoszeniowy

-         11 sierpnia 2009r. w Gdańsku– formularz zgłoszeniowy

Podczas szkoleń poruszone zostaną m.in. kwestie dotyczące przygotowania wniosku aplikacyjnego do Funduszu Wymiany Kulturalnej, poszukiwania partnerów do projektów, jak również będzie możliwość skonsultowania idei projektu z pracownikami Departamentu Funduszy Europejskich.

Szkolenia są bezpłatne. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu. W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego (odrębny dla każdego miasta) i przesłanie go do dnia 31 lipca 2009r. na adres e-mail: msuchecka@mkidn.gov.pl

Liczba miejsc jest ograniczona, w związku z powyższym zgłoszenie uczestnictwa nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie . Osoby zakwalifikowane zostaną indywidualnie poinformowane o miejscu szkolenia.