kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

Szkolenia z zakresu Funduszu Wymiany Kulturalnej i Programu Kultura 2007-2013

2009-06-18

Zapraszamy na czerwcowe szkolenia z zakresu ubiegania się o środki na realizację projektów miękkich współfinansowanych z Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i z Programu Kultura 2007-2013.

Szkolenia odbędą się 30 czerwca w Krakowie.
Podczas szkoleń poruszone zostaną m.in.
Fundusz Wymiany Kulturalnej
- kwestie dotyczące przygotowania wniosku aplikacyjnego do Funduszu Wymiany Kulturalnej, jak również będzie możliwość skonsultowania idei projektu z pracownikami Departamentu Funduszy Europejskich.
Program Kultura 2007-2013
- założenia polityki kulturalnej, sposoby poszukiwania partnerów zagranicznych, a także wytyczne w zakresie prowadzenia projektów, w których realizację zaangażowany jest więcej niż 1 podmiot.

Szkolenie jest bezpłatne. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu. W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe.

Zapisy na szkolenia będą prowadzone przez Punkt Kontaktowy ds. Kultury pod adresem http://www.mk.gov.pl/pkk/

Zapraszamy do uczestnictwa!

Poniżej do pobrania:

- program szkolenia

- karta zgłoszeniowa