kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

Wyniki II naboru wniosków do FWK

2009-05-20

18 maja 2009 r. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się posiedzenie Zespołu – Komitetu Sterującego ds. Wyboru Projektów Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zespół – Komitet Sterujący dokonał ostatecznej rekomendacji projektów do dofinansowania w ramach II naboru wniosków do Funduszu Wymiany Kulturalnej.

Zaprezentowana lista projektów została przedstawiona Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Panu Bogdanowi Zdrojewskiemu, który podjął ostateczną decyzję o dofinansowaniu przedłożonych projektów.

Poniżej przedstawiamy projekty, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach II naboru projektów do Funduszu Wymiany Kulturalnej:

Projekty wybrane do dofinansowania w ramach II naboru do Funduszu Wymiany Kulturalnej

Poniżej przedstawiamy listę rankingową wszystkich projektów:

Lista rankingowa projektów

Zgodnie z wytycznymi Funduszu wszystkie aplikujące jednostki były zobligowane do nawiązania współpracy z podmiotami z Państw-Darczyńców. Poniżej przedstawiamy listę instytucji partnerskich:

Lista instytucji partnerskich

Zespół – Komitet Sterujący ds. Wyboru Projektów Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu zdecydował również o przesunięciu projektów z dotychczasowej listy rezerwowej z I naboru na listę podstawową do dofinansowania w ramach II naboru:

Projekty z listy rezerwowej z I naboru, które otrzymują dofinansowanie