kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

Zakończenie II naboru wniosków do FWK

2009-03-12

6 marca 2009 r. zakończył się drugi nabór wniosków do Funduszu Wymiany Kulturalnej.

W ramach II-go  naboru wniosków w ramach  FWK do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpłynęło 42 wnioski aplikacyjne. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła 23 551 844 PLN, zaś całkowita wartość planowanych projektów 30 542 614 PLN.

W ramach poszczególnych obszarów tematycznych złożono następującą liczbę wniosków:

- muzyka i sztuki sceniczne: 27 wniosków

W ramach obszaru złożono projekty o łącznej kwocie dofinansowania w wysokości 13 876 719 PLN i o całkowitej wartości projektów w wysokości 18 654 284 PLN.

- dziedzictwo kulturowe – 8 wniosków

W ramach obszaru złożono projekty o łącznej kwocie dofinansowania w wysokości 5 773 911 PLN i o całkowitej wartości projektów w wysokości 7 136 843 PLN.

- literatura i archiwa – 4 wnioski

W ramach obszaru złożono projekty o łącznej kwocie dofinansowania w wysokości 2 241 132 PLN i o całkowitej wartości projektów w wysokości 2 832 263 PLN.

- sztuki plastyczne i wizualne – 3 wnioski

W ramach obszaru złożono projekty o łącznej kwocie dofinansowania w wysokości 1 660 082 PLN i o całkowitej wartości projektów w wysokości 1 919 224 PLN.

W chwili obecnej trwa ocena wniosków aplikacyjnych.