kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

Szkolenie dla Wnioskodawców FWK

2008-11-24

Zapraszamy na szkolenie z zakresu ubiegania się o środki na realizację projektów miękkich
współfinansowanych z Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego


Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniach:

-   8 grudnia 2008 r.

-   9 grudnia 2008 r.

Podczas szkolenia poruszone zostaną m.in. kwestie dotyczące przygotowania wniosku aplikacyjnego do Funduszu Wymiany Kulturalnej, poszukiwania partnerów do projektów, jak również będzie możliwość skonsultowania idei projektu z pracownikami Departamentu Funduszy Europejskich.

Szkolenie jest bezpłatne. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu. W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do dnia 28 listopada 2008 r. na nr faxu (22) 42 10 371 oraz na adres e-mail: mmazurkiewicz@mkidn.gov.pl

Liczba miejsc jest ograniczona, w związku z powyższym zgłoszenie uczestnictwa nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane zostaną indywidualnie poinformowane o miejscu szkolenia.