kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

I nabór wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

2008-05-14

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniąca rolę Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, ogłasza otwarty nabór wniosków w ramach pierwszej edycji 2008 r. na kwotę 3 600 000 euro.

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ustanowiony w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu ma na celu zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez działania w obszarze edukacji pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami.


W ramach Funduszu będą przyznawane granty w ramach następujących działań:


I. Mobilność Studentów i Pracowników Szkół Wyższych

Dofinansowanie: stawki ryczałtowe obliczane w zależności od czasu trwania wyjazdu.

II. Kursy Językowe

Dofinansowanie: do 5.000 €

III. Stypendia Indywidualne

Warunki finansowania: stawki ryczałtowe obliczane w zależności od czasu projektu

IV. Współpraca Instytucjonalna

Dofinansowanie: od 5.000 € do 100.000 €. Kwota przyznanego dofinansowania nie może przekroczyć 90% kosztów całego projektu, a pozostała kwota powinna być zapewniona przez Wnioskodawcę.

V. Rozwój Polskich Uczelni

Dofinansowanie: od 5.000 € do 250.000 €. Kwota przyznanego dofinansowania nie może przekroczyć 90% kosztów całego projektu, a pozostała kwota powinna być zapewniona przez Wnioskodawcę.

Uprawnionymi wnioskodawcami są:

- szkoły i uczelnie,

- doktoranci i młodzi naukowcy,

-instytuty badawcze i naukowe,

- inne organizacje i instytucje aktywne na polu edukacji.

Nabór zostanie zamknięty 30 czerwca 2008 r. o godz. 16.00.

Szczegółowe informacje na temat naboru są dostępne w poniżej zamieszczonym ogłoszeniu
o naborze oraz na stronie Operatora www.fss.org.pl
.