kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

Seminarium informacyjne w ramach Programu 17 MF EOG 2009 - 2014

2012-04-20

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Norweską Radą Sztuki planuje organizację w dniu 11 maja br. w Warszawie seminarium informacyjnego dla instytucji polskich i norweskich zainteresowanych realizacją projektów w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach MF EOG 2009-2014.

Wypełnione formularze, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu instytucji, prosimy przesyłać do 30 kwietnia 2012r. na numer faxu 0 22 421 03 71 lub na adres email: dfe@mkidn(dot)gov(dot)pl

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w seminarium.

Informacje o miejscu spotkania i zakwalifikowaniu się zostaną przekazane na adresy e-mail podane w formularzu.

Do pobrania:

formularz zgłoszeniowy