kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich

2012-01-25

Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy EuropejskichUprzejmie informujemy, że ogłoszona została V edycja ogólnopolskiego Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.


Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych przedsięwzięć dotyczących rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej i rewitalizacji oraz projektów w nowej kategorii: miejsce przyjazne dzieciom, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i ze środków innych programów pomocowych, w tym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG.

Nagrody będą przyznawane w następujących kategoriach
:

- rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa),
- zabytek,
- produkt promocyjny (np. wydawnictwo, portal, kampania promocyjna),
- obiekt turystyczny (np. hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe)
- turyst yka aktywna (np. ściezki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo - rekreacyjne),
- turystyka transgraniczna i międzynarodowa,
- miejsce przyjazne dzieciom.

Termin składania zgłoszeń upływa 2 lutego 2012 r.

Główną nagrodą w Konkursie jest statuetka "Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich", tablica pamiątkowa raz dyplom, a także konkretne działania promocyjne. laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni podczas V Forum Funduszy Europejskich w dniach 10-12 maja 2012 r.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz inne potrzebne dokumenty i informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce "Działania Promocyjne".