kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

Seminarium Przełamywanie barier

2011-08-05

18 sierpnia 2011 r. w Pałacu Ślubów w Warszawie odbędzie się seminarium wieńczące realizację kilkumiesięcznego projektu Miasta Stołecznego Warszawy pn. Przełamywanie barier. Wymiana wiedzy i doświadczeń ekspertów z dziedziny ochrony kulturowego dziedzictwa w zakresie adaptacji obiektów zabytkowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Program seminarium:
10.00 Rejestracja uczestników, poranna kawa

10.30 Pan Andrzej Jakubiak, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, uroczyste otwarcie

Jego Ekscelencja Pan Enok Nygaard, Ambasador Królestwa Norwegii,
uroczyste otwarcie

Pani Ewa Nekanda – Trepka, Stołeczny Konserwator Zabytków, Otwarcie
seminarium, powitanie uczestników,

Pani Johanne Gillow, Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków i Planowania Przestrzennego Miasta Bergen, powitanie

11.00 Pani Anna Naruszewicz, Pani Anna Gajewska, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, Wstęp – informacja o projekcie Przełamywanie barier

11.10 Pan Age Vallestad, Departament Planowania Przestrzennego Miasta Bergen, Projektowanie Uniwersalne

11.50 Pan Krzysztof  Chwalibóg, Przewodniczący Polskiej Rady Architektury, Dyrektor Programu Pracy „Architecture for All”, Międzynarodowej Unii Architektów Region II, Powszechna dostępność obiektów zabytkowych – kilka refleksji projektanta

12.20 Przerwa kawowa

12.50 Pan Piotr Pawłowski, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Szansa
dla wszystkich

13.20 Pan Arve J. Nilsen Departament Ochrony Zabytków i Planowania Przestrzennego Miasta Bergen, Dziedzictwo kulturowe a projektowanie uniwersalne

14.00 Lunch

15.00 Pan Marek Sołtys, Prezes Fundacji TPSW, Alternatywne podejście do niepełnosprawności, działanie przeciw wykluczeniu

15.30 Pani Anna Naruszewicz, Pani Anna Gajewska, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, Przełamywanie barier, refleksje i wnioski
16.30 Przerwa kawowa

17.00 Dyskusja, pytania do prelegentów

18.00 Zakończenie seminarium