kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

Nowa pula środków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG

2011-06-27

Informujemy, że 10 czerwca 2011 r. podpisano Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na kolejny okres programowania.

Na jego mocy w latach 2012-2016 Polska otrzyma 578 mln euro na realizację 19 programów.

Dzięki staraniom Ministerstwa Kultury jednym z priorytetów Mechanizmów będzie Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego z budżetem 70 mln euro. W jego ramach wdrażane będą dwa programy:


Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego
– program inwestycyjny z całkowitą pulą środków 60 mln euro


Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego – program przeznaczony na wsparcie przedsięwzięć kulturalnych z całkowitą pulą środków 10 mln euro.

Operatorem programów będzie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Oprócz ww. możliwości dofinansowania, na stypendia z zakresu kultury zostanie przeznaczonych 10% z 5 mln euro przeznaczonych na wdrażanie Funduszu Stypendialnego, którego Operatorem będzie Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji.

Programy wspierające kulturę pochłoną trzecią pod względem wielkości pulę środków w ramach obu mechanizmów (po programach: Technologie wychwytywania i składowania CO2 (CCS) oraz Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii).


Pierwsze nabory przewidziane są na rok 2012.