kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

Uroczysta inauguracja Funduszu Wymiany Kulturalnej

2008-02-11

W dniu 7 lutego br., na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się organizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego konferencja pt.: „Od Ochrony kulturowego dziedzictwa europejskiego do Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Polsce”.

Konferencja poświęcona była podsumowaniu wdrażania Priorytetu 3 „Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego” Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego jak również uroczystej inauguracji Funduszu Wymiany Kulturalnej, wspierającego współpracę kulturalną pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami - Norwegią, Islandią i Liechtensteinem.

Fundusz Wymiany Kulturalnej uroczyście zaingurował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Bogdan Zdrojewski oraz Minister Kultury i Spraw Kościelnych Królestwa Norwegii Pan Trond Giske. Wśród przybyłych osób byli też ambasador Królestwa Norwegii w Polsce Pan Knut Hauge i Minister Rozwoju Regionalnego Pani Elżbieta Bieńkowska.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządów, instytucji kultury, organizacji pozarządowych po stronie polskiej oraz partnerzy z Norwegii zainteresowani współpracą z instytucjami polskimi w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej.Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (fot. K. Adamczyk)

Trond Giske - Minister Kultury i Spraw Kościelnych Królewstwa Norwegii (fot. K. Adamczyk)