kliknij, aby oglądać stronę w języku polskim click to view the english version

Fundusz Wymiany Kulturalnej

Podsumowanie realizacji w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej

2010-12-08

W zakładce "Broszura podsumowująca" została umieszczona nowa publikacja dotycząca Funduszu Wymiany Kulturalnej, która podsumowuje wszystkie projekty wybrane do dofinansowania w ramach FWK.

Dzięki Funduszowi Wymiany Kulturalnej w latach 2008-2010 dofinansowanie otrzymało 71 projektów na kwotę ponad 10 mln euro. Pozwoliło to na realizaję ponad 720 wydarzeń kulturalnych w Polsce, Norwegii, Liechtensteinie i Islandii.

Broszura